Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Χειριστές/τριες Μηχανής Παραγωγής

ΤοποθεσίαΚηφισιά, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-04-28

ΚλάδοςManufacturing and Production
Χειριστές/τριες Μηχανής Παραγωγής


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στο χώρο της παρασκευής και εμπορίας ποτών, αναζητά τέσσερα (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Χειριστές/τριες Μηχανής Παραγωγής 
(Κηφισιά)
Περιγραφή Θέσεων
•    Χειρισμός και τροφοδοσία της μηχανής παραγωγής
•    Παρακολούθηση της γραμμής παραγωγής
•    Συντονισμός των εργατών παραγωγής
•    Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών συντήρησης της μηχανής
•    Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες παραγωγής
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η  ΕΠΑΛ / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•    Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.