Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπάλληλος Αποθήκης

ΤοποθεσίαΜαρούσι, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-07-26

ΚλάδοςHealthcare and Pharmaceutical
Υπάλληλος Αποθήκης


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της στο νοσοκομειακό κλάδο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Αποθήκης
(Έδρα Μαρούσι)
Περιγραφή Θέσης
•    Μεταφορά και ταξινόμηση υλικών και φαρμάκων στο τμήμα του φαρμακείου και της αποθήκης
•    Διακίνηση υλικών και φαρμάκων εντός του χώρου της αποθήκης
•    Υποστηρικτικές εργασίες αποθήκης

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η λυκείου
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•    Διάθεση για εργασία
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις