Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Sales Support Administrator

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-08-05

ΚλάδοςSales and Retail
Sales Support Administrator


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της,  εταιρεία εμπορίας ειδών μπάνιου και υδραυλικών προϊόντων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Sales Support Administrator
Περιγραφή Θέσης

•    Διευθέτηση εργασιών σε θέματα πωλήσεων και σύνταξη προσφορών προς τους πελάτες 
•    Συμμετοχή στις παραγγελίες εξαγωγών, σε συνεργασία με το τμήμα μεταφορών
•    Συνεργασία και επικοινωνία με άλλα τμήματα εντός της εταιρείας και με εξωτερικούς   φορείς για την οργάνωση / διεκπεραίωση εταιρικών ζητημάτων 
•    Προετοιμασία και σύνταξη αναφορών, επιστολών και παρουσιάσεων
•    Επιμέλεια και μετάφραση κειμένων στην Αγγλική γλώσσα των εταιρικών εγγράφων, συλλογή υπογραφών και εσωτερικών εγκρίσεων, βάσει διαδικασιών 
•    Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα (φυσικό & ηλεκτρονικό αρχείο) και διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας 
•    Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στην Εμπορική Διεύθυνση και διευκόλυνση της ροής των εργασιών και των λειτουργιών της 
•    Υποστήριξη στο καθημερινό πρόγραμμα του Εμπορικού Διευθυντή (διαχείριση    εισερχόμενων κλήσεων, προγραμματισμός και συντονισμός ραντεβού, τηλεδιασκέψεων κλπ)
Προφίλ Υποψηφίου

•    Απόφοιτος/η ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφή αντικειμένου
•    Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση υποστήριξης Εμπορικής Δ/νσης, Δ/ντή Έργου, Διευθυντή Πωλήσεων κ.λπ. 
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά), επιθυμητή και η γνώση της Ιταλικής γλώσσας 
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Outlook, Explorer) 
•    Επιθυμητή η γνώση CRM και Entersoft (ή αντίστοιχου ERP)
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης σε ένα οργανωμένο περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις