Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Σύμβουλος Πωλήσεων Καταστήματος (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-08-02

ΚλάδοςSales and Retail
Σύμβουλος Πωλήσεων Καταστήματος (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στον τομέα των στρωμάτων και επίπλων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Σύμβουλος Πωλήσεων Καταστήματος 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Υποδοχή πελατών, διερεύνηση των αναγκών τους και ενημέρωση για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό της εταιρείας
•    Υλοποίηση των εταιρικών στόχων βάσει των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων
•    Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες του καταστήματος 
•    Συμμετοχή στην εύρυθμη λειτουργία των χώρων του καταστήματος

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η  ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ  
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πωλήσεις 
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Καλή διαπραγματευτική ικανότητα και πελατοκεντρική αντίληψη 
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης σε ένα οργανωμένο περιβάλλον


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις