Δημοσιεύθηκε 1 week ago

After Sales Support Specialist

ΤοποθεσίαATHENS, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-09-22

ΚλάδοςEngineering and Technical
After Sales Support Specialist


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
 H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στον χώρο των ψυκτικών εγκαταστάσεων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
                After Sales Support Specialist
Περιγραφή θέσης
•   Διασφάλιση επίτευξης στόχων σχετικούς με θέματα service
•   Εφαρμογή κι εκτέλεση εταιρικών πολιτικών 
•   Τήρηση νομιμοποιητικών εγγράφων
•   Διαμόρφωση τεχνικών αναφορών για θέματα ποιότητας/βελτίωσης 
•   Ανάπτυξη μεθόδων και διαδικασιών για τη διασφάλιση των επιπέδων ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών
•   Καταγραφή δεδομένων μέσω συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης ψυκτικού εξοπλισμού
•   Διαμόρφωση προγραμμάτων εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών 
•   Συντονισμός με τους τεχνικά ειδικούς για την επίλυση τεχνικών θεμάτων
•   Ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση τεχνικών διαδικασιών 
•   Επικοινωνία με συνεργάτες για τη διασφάλιση της επίλυσης των θεμάτων service
•   Διασφάλιση για το διαμοιρασμό τεχνικών εγχειριδίων κι εγγράφων στους τεχνικούς πεδίου 
•   Για νέα προϊόντα, διασφάλιση διαθεσιμότητας τεχνικών εγχειριδίων, τεκμηρίωσης  εγγράφων/υποστήριξη των τεχνικών πεδίου
•  Κατάθεση προτάσεων σχετικά με τα απαραίτητα ανταλλακτικά που θα πρέπει να υπάρχουν ως απόθεμα ασφαλείας για την άμεση αντιμετώπιση βλαβών
•   Σύνταξη τεχνικών αναφορών για θέματα ποιότητας και βελτίωσης της αξιοπιστίας των προϊόντων
Προφίλ επιθυμητού Υποψηφίου
•  Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού από σχολή Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή άλλης τεχνικής
κατεύθυνσης
•  Προϋπηρεσία περίπου 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
•  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•  Γνώση χρήσης προγράμματος AutoCAD
•  Άριστη γνώση Η/Υ
•  Δυνατότητα σύνταξης λεπτομερών τεχνικών αναφορών
•  Οργάνωση και μεθοδικότητα
•  Υπευθυνότητα
•  Διάθεση για συνεργασία ως μέλος ομάδας 
•  Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών
Παροχές εταιρείας:
•  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•  Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.