Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Αποθηκάριοι (Αυλώνας)

ΤοποθεσίαΑΥΛΩΝΑΣ, Βοιωτίας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-20

ΚλάδοςWarehousing
Αποθηκάριοι (Αυλώνας)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη εταιρεία στον χώρο της διαχείρισης αρχείων, αναζητά πέντε (5) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
 
Αποθηκάριοι
(Αυλώνας)
Περιγραφή Θέσεων
•     Συμμετοχή στην διαδικασία του picking εγγράφων
•     Διαλογή και οργάνωση των αρχείων του χώρου της αποθήκης
•    Ανατροφοδότηση παλετοφόρου
•     Υποστηρικτικές εργασίες αποθήκης
 
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
•    Εργατικότητα και ταχύτητα
•    Μεθοδικότητα και ακρίβεια
 
Παροχές Εταιρείας
•     Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σταθερό ωράριο εργασίας
•     Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 
 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
 
 

Πρόσφατες αναζητήσεις