Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Υπάλληλος Τραπεζικών Εργασιών (Έδρα Σαντορίνη)

ΤοποθεσίαΣαντορίνη, Κυκλάδων, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-15

ΚλάδοςBanking and Insurance
Υπάλληλος Τραπεζικών Εργασιών (Έδρα Σαντορίνη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου τραπεζικού οργανισμού, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Τραπεζικών Εργασιών
(Έδρα Σαντορίνη)

Περιγραφή Θέσης
Ο/Η  κάτοχος της θέσης θα εργάζεται στο Δίκτυο Καταστημάτων Τραπέζης και θα είναι υπεύθυνος/ η για την υποδοχή και εξυπηρέτηση υφιστάμενων & νέων πελατών σε θέματα:
•    Διεκπεραίωσης χρηματικών συναλλαγών 
(διαχείριση χρηματικού, επεξεργασία στοιχείων, συγκέντρωση δικαιολογητικών)
•    Παροχής πληροφοριών για τραπεζικά προϊόντα

Παράλληλα απαιτείται:
•    Συνεργασία με όλα τα στελέχη του καταστήματος για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών (εισερχόμενων ή/& πελατών καταστήματος)
•    Σύσταση των πελατών αυτών στα αντίστοιχα στελέχη του καταστήματος 
•    Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων συστημάτων, πληροφοριακών εφαρμογών για την ολοκληρωμένη διαχείριση, επικοινωνία, ενημέρωση, εξυπηρέτηση υφιστάμενων και νέων πελατών
•    Ενεργή συμβολή στην ομαλή λειτουργία του καταστήματος και διασφάλιση της θετικής εικόνας της Τράπεζας προς όλους τους πελάτες

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο λογιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικής επιστήμης 
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη  
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Οργανωτικότητα & ευελιξία
•    Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδίων & βραχυπρόθεσμης απασχόλησης εκτός έδρας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν (με επιπλέον αποζημίωση για την εκτός έδρας απασχόληση)

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Συνεχής εκπαίδευση 
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.