Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Baristas (Πλήρης και Μερική Απασχόληση)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-08-04

ΚλάδοςSales and Retail
Baristas (Πλήρης και Μερική Απασχόληση)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση θέσης Barista που αφορά την Boutique της Nespresso στο κέντρο της Θεσσαλονίκης:

Baristas
(Μερική Απασχόληση)

Περιγραφή θέσης:
Ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευκαιρία να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες της Boutique της Nespresso, παρασκευάζοντας ροφήματα και δειγματίζοντας τις Nespresso based συνταγές. Επιπρόσθετα θα έχει και τις κάτωθι αρμοδιότητες:

•    Διερεύνηση αναγκών πελατών και πώληση προϊόντων
•    Συμμετοχή στην επίτευξη τόσο των ατομικών όσο και των ομαδικών στόχων
•    Διαχείριση ταμείου
•    Οργάνωση και διατήρηση αποθεμάτων 
•    Συμβολή στη λειτουργία της Boutique σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς
•    Επικοινωνία με προμηθευτές

Προφίλ Υποψηφίουν:
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
•    Επιθυμητή γνώση παρασκευής καφέ & εμπειρία στον χώρο της εστίασης
•    Εμπειρία στις πωλήσεις ή την εξυπηρέτηση πελατών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Ευχάριστη προσωπικότητα
•    Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•    Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και αξιολόγησης προτεραιοτήτων, όταν αυτό απαιτείται
•    Πιστοποιητικό υγείας

Παροχές Εταιρείας:
•    Πλήρες και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
•    Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις