Δημοσιεύθηκε 4 weeks ago

Technical Support Agents

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-11-08

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Technical Support Agents


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Technical Support Agents 
Περιγραφή Θέσης
•     Διαχείριση τεχνικών αιτημάτων υφιστάμενου πελατολογίου
•    Τηλεφωνική επικοινωνία και διαχείριση ερωτημάτων 
Προφίλ Υποψηφίων
•    Πτυχίο ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ θα εκτιμηθεί
•    Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•    Εξοικείωση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•    Συνεχής εκπαίδευση 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις