Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Λογιστής

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-06

ΚλάδοςFinance and Accounting
Λογιστής


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.  
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
Λογιστής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
•Τήρηση, παρακολούθηση και έλεγχος διπλογραφικών βιβλίων
•Παρακολούθηση και έλεγχος ταμειακών ροών προμηθευτών – πελατών
•Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων και φόρου εισοδήματος
•Γενική υποστήριξη του λογιστικού τμήματος
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
•Εκπαιδευτικό υπόβαθρο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε λογιστικό τμήμα
•Καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ελληνικών λογιστικών προτύπων
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού μηχανογραφικών λογιστικών προγραμμάτων, ιδανικά προγράμματος ERP Entersoft
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office
•Οργανωτικές δεξιότητες και ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.