Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος (έδρα Κομοτηνή)

ΤοποθεσίαΚομοτηνή, Ροδόπης, Greece

Επίπεδο θέσηςDirector

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-06

ΚλάδοςManufacturing and Production
Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος (έδρα Κομοτηνή)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.  
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας στον χώρο της Εύκαμπτης Συσκευασίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος (έδρα Κομοτηνή)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
•Διασφάλιση για την εύρυθμη και καλή λειτουργία όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της μονάδας (μηχανές παραγωγής – λοιπά βοηθητικά μηχανήματα) σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των μηχανών και τους χειριστές
•Κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης και προτεραιοποίηση των τεχνικών επεμβάσεων σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Παραγωγής
•Γενική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
•Διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών περιβάλλοντος και ασφάλειας με σκοπό την αδιάκοπη και ακριβέστερη λειτουργία του εργοστασίου
•Άμεση επίλυση των επειγόντων τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν 
•Τήρηση και συμπλήρωση τεχνικής βιβλιοθήκης, αποτελούμενης από τον πλήρη φάκελο άδειας λειτουργίας του εργοστασίου, τεχνικά εγχειρίδια, σχέδια, οδηγίες, software, και ότι άλλο συνοδεύει ή αφορά τις μηχανές ή τις εγκαταστάσεις, κύριες και βοηθητικές
•Κατάρτιση καταλόγων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά ή τμήματα μηχανών που θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξή τους με βάση το χρόνο προμήθειας τους και το κόστος τους και τα προωθεί για έγκριση προμήθειας.
•Διατήρηση της αποθήκης των απαραίτητων και δυσεύρετων ανταλλακτικών σε ικανοποιητική πληρότητα
•Διατήρηση του μηχανουργείου, των οργάνων και των εργαλείων του, σε άριστη κατάσταση και ετοιμότητα
•Συντήρηση των οχημάτων της εταιρείας και έλεγχος των πραγματοποιούμενων διαδρομών
•Εκπαίδευση και λειτουργία των τμημάτων συντήρησης των δύο εργοστασίων
•Υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανών και υποστηρικτικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων
•Προτάσεις για αγορά νέων μηχανών και υποστηρικτικών μηχανημάτων
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
•Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (Μηχανολόγος Μηχανικός / Χημικός Μηχανικός)
•Αποδεδειγμένη εμπειρία 6+ έτη σε αντίστοιχη θέση  
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
•Πολύ καλή γνώση MS Office
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με ηγετικές ικανότητες
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
•Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
•Εργασία σε συνθήκες υπό πίεση
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις