Δημοσιεύθηκε 3 weeks ago

Ανειδίκευτος εργάτης (Ασπρόπυργος) – Ορισμένου Χρόνου

ΤοποθεσίαΑσπρόπυργος, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-07-21

ΚλάδοςWarehousing
Ανειδίκευτος εργάτης (Ασπρόπυργος) – Ορισμένου Χρόνου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Ανειδίκευτος εργάτης (Ασπρόπυργος) – Ορισμένου Χρόνου
Περιγραφή Θέσης
•    Κουβάλημα εμπορεύματος αποθήκης
•    Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες αποθήκης 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•    Εργατικότητα
•    Μεθοδικότητα
•    Διαχείριση Χρόνου
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σίτιση εντός εργασίας
•    Πρωινό ωράριο εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις