Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Βοηθός Λογιστή

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-29

ΚλάδοςFinance and Accounting
Βοηθός Λογιστή


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται στο χώρο εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων, αναζητά ένα άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:  
Βοηθός Λογιστή
Περιγραφή Θέσης 


•    Καταχώρηση δαπανών και εξοδολογίων
•    Έλεγχος ταμείων
•    Καταχώρηση εισπράξεων και πληρωμών, συμφωνίες τραπεζών
•    Καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών
•    Συμφωνία και υποβολή VIES/ΦΠΑ
•    Υποστήριξη σε λοιπές εργασίες του τμήματος
Προφίλ υποψηφίου

•    Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο 1-2 έτη
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά ή Λογιστικά
•    Άριστη εξοικείωση MS Office και λογιστικών φύλλων
•    Γνώση συστήματος ERP (ειδικά NAVISION) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
•    Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
•    Καλές οργανωτικές δεξιότητες και προσοχή στην λεπτομέρεια
•    Ικανότητα εργασίας σε αυτονομία και διαχείρισης χρόνου 
•    Επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας
Παροχές Εταιρείας

•    Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Πλήρης καθοδήγηση και εκπαίδευση
•    Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.