Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Product Manager

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-26

ΚλάδοςMarketing and Media
Product Manager


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, στον χώρο των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Product Manager
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
•Προτείνει την ανάπτυξη επικερδών στρατηγικών προς τον BUM για νέα προϊόντα & υπηρεσίες με σκοπό τη διασφάλιση της επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
•Παρακολουθεί, καταγράφει και διαχειρίζεται στοιχεία αγοράς και ανταγωνισμού, σε συνεργασία με την ομάδα πωλήσεων και εφαρμοστών που καλύπτουν χειρουργεία
•Αναζητά νέα προϊόντα από αγορές του εξωτερικού ή/και της τοπικής αγοράς, σε συνεργασία με τον BU Manager
•Επικοινωνεί με επιλεγμένους οίκους του εξωτερικού σε συντονισμό με τον Commercial Director
•Κατέχει άριστη γνώση των προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα ευθύνης του
•Οργανώνει και συντονίζει εκπαιδεύσεις / ενημερώσεις ομάδας πωλητών σε υπάρχοντα και νέα προϊόντα
•Οργανώνει την διείσδυση σε νέες αγορές όπου δεν υπάρχει παρουσία της εταιρίας με ευθύνη επίτευξης εμπορικού στόχου
•Παρέχει προδιαγραφές προϊόντων για διαγωνισμούς, προσφορές και  διαβουλεύσεις για νοσηλευτικά ιδρύματα
•Συμμετέχει στην οργάνωση συμμετοχής της εταιρίας σε εκθέσεις και συνέδρια
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
•6ετή τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον τομέα των Πωλήσεων με γνώση από αναλώσιμα γενικής χειρουργικής (ράμματα, χειρουργικοί καθετήρες, υλικά αναισθησίας (ΜΕΘ), λαμπαροσκοπικά)
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή επικοινωνία, και άνεση στην προφορική επικοινωνία)
•Εξοικείωση με ERP συστήματα (επιθυμητό προσόν)
•Ικανότητα προσαρμογής της επικοινωνίας σε διαφορετικά κοινά
•Προσαρμοστικότητα και ευελιξία στις αλλαγές ή σε νέα δεδομένα
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και καλή οργάνωση χρόνου
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις