Δημοσιεύθηκε 2 months ago

IT Officer (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-20

ΚλάδοςIT and Telecommunications
IT Officer (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

IT Officer
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

•    Υποστήριξη και διαχείριση Windows Servers (Active Directory, DNS, Group Policies, VMs etc.), MS Exchange (on premise), MS SQL Databases, OS 365 users and Webex users etc.
•    Παρακολούθηση και συντήρηση Software & Hardware (Security updates, Cumulative Updates, Firmware updates etc.) 
•    Διαχείριση λειτουργιών/ εφαρμογών/ πολιτικής backup 
•    Διαχείριση Δικτύων (Switches, Routers, Firewalls, AP, VLANs etc.)
•    Υποστήριξη τερματικών χρηστών και αδειών χρήσης
•    Συνεργασία με χρήστες, τεχνικούς και διαχειριστές για την κατανόηση και την αξιολόγηση των αναγκών και απαιτήσεων των υπολογιστών και του συστήματος
•    Αξιολόγηση της τρέχουσας χρήσης τεχνολογίας και των αναγκών της εταιρείας και πρόταση βελτιώσεων λογισμικού και υλικού

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή  συναφούς ειδικότητας
•    Τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Άριστη γνώση και εμπειρία σε υποστήριξη server και υποστήριξη δικτύων
•    Γνώση και εμπειρία σε active directory, windows server, back up policies, networking, administration, firewall, troubleshooting, file server, e-mail server 
•    Επιθυμητή γνώση βιομηχανικής πληροφορικής PLC Simatic S-7 & SCADA Win CC
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•    Άριστες οργανωτικές ικανότητες, με ικανότητα ιεράρχησης της εργασίας 
•    Μεθοδικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
•    Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Μεταφορά από και προς το εργοστάσιο
•    Παροχή γεύματος
•    Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.