Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπάλληλος Υποδοχής και Εξυπηρέτησης  (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-19

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Υπάλληλος Υποδοχής και Εξυπηρέτησης  (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εμπορικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Υποδοχής και Εξυπηρέτησης 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

•    Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών τμήματος service 
•    Διαχείριση ταμείου και έκδοση παραστατικών
•    Παρακολούθηση της καρτέλας πελατών και προμηθευτών
•    Διαχείριση και καταχώρηση πληρωμών, επιταγών και εισπράξεων

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ
•    Ένα (1) – δύο (2) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε θέση υπάλληλου γραφείου   
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•    Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
•    Συνέπεια και επαγγελματισμός

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.