Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπάλληλος Τραπεζικών καταστημάτων/ Ταμίας (Νομός Αιτωλοακαρνανίας / Καταστήματα Αγρινίου και Ναύπακτου)

ΤοποθεσίαΑγρίνιο/Ναύπακτος, Αιτωλοακαρνανίας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-19

ΚλάδοςBanking and Insurance
Υπάλληλος Τραπεζικών καταστημάτων/ Ταμίας (Νομός Αιτωλοακαρνανίας / Καταστήματα Αγρινίου και Ναύπακτου)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου τραπεζικού οργανισμού, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Τραπεζικών καταστημάτων/ Ταμίας
(Νομός Αιτωλοακαρνανίας / Καταστήματα Αγρινίου και Ναύπακτου)


Περιγραφή Θέσης:
•  Διεκπεραίωση χρηματικών συναλλαγών διαχείριση χρηματικού, επεξεργασία στοιχείων, συγκέντρωση δικαιολογητικών
•  Παροχή πληροφοριών για τραπεζικά προϊόντα
•  Συνεργασία με όλα τα στελέχη του καταστήματος για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών (εισερχόμενων ή/& πελατών καταστήματος)
•  Σύσταση των πελατών αυτών στα αντίστοιχα στελέχη του καταστήματος 

Προφίλ Υποψηφίου:
•  Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης 
•  Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•  Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•  Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών & βραχυπρόθεσμης απασχόλησης εκτός έδρας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν (με επιπλέον αποζημίωση για την εκτός έδρας απασχόληση)
Παροχές Εταιρείας:
•  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•  Συνεχής εκπαίδευση 
•  Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.