Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπεύθυνος/η Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου (Έδρα Ημαθία)

ΤοποθεσίαΗμαθία, Ημαθίας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-25

ΚλάδοςQuality
Υπεύθυνος/η Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου (Έδρα Ημαθία)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο του τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Υπεύθυνος/η Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου 
 (Έδρα Ημαθία)


Περιγραφή Θέσης

•    Έλεγχος προδιαγραφών α’ υλών και υλικών συσκευασίας
•    Έλεγχος εισερχομένων και παραγόμενων προϊόντων  
•    Ποιοτικοί έλεγχοι σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
•    Οργάνωση και επίβλεψη λειτουργίας τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου
•    Τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας τροφίμων και του ΣΔΠ - HACCP
•    Τήρηση αρχείων εργαστηριακών ελέγχων και προδιαγραφών
•    Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ποιοτικών ελέγχων και σύνταξη αναφορών

Προφίλ Υποψηφίου

•    Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Τεχνολόγων Τροφίμων
•    Προϋπηρεσία τριών (3) ετών, ιδανικά σε βιομηχανία τροφίμου ή φαρμάκου 
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση MS Office
•    Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
•    Άριστη διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις

  • Άγιος Νικόλαος, Λασιθίου, Greece
  • Specialist
  • Ασπρόπυργος, Αττικής, Greece
  • Staff