Δημοσιεύθηκε 5 days ago

Pickers (Μαγούλα, Αττική) 

ΤοποθεσίαΜάνδρα, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-23

ΚλάδοςWarehousing
Pickers (Μαγούλα, Αττική) 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πασίγνωστης εταιρείας Logistics, αναζητά πέντε (5) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 
Pickers
(Μαγούλα, Αττική) 
Περιγραφή Θέσεων
•    Παραλαβή παραγγελιών και ταξινόμηση τους
•    Συσκευασία προϊόντων 
•    Χρήση συστήματος WMS 
•    Υποστηρικτικές εργασίες στο χώρο της αποθήκης
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου 
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της αποθήκης 
•    Δυνατότητα εργασίας σε 2 βάρδιες 
•    Συνέπεια και υπευθυνότητα 
•    Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύμβαση ορισμένου χρόνου με προοπτική ανανέωσης 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις