Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Phone Banking Agents

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-10

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Phone Banking Agents


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου Τραπεζικού Οργανισμού , αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Phone Banking Agents
Περιγραφή Θέσεων:
•    Διεκπεραίωση τραπεζικών & χρηματιστηριακών συναλλαγών 
•    Εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με τις υπηρεσίες e-banking & mobile banking 
•    Ακύρωση καρτικών προϊόντων λόγω απώλειας ή κλοπής 
•    Διαχείριση και καταχώρηση αιτημάτων πελατών για το σύνολο των προϊόντων της τράπεζας
•    Επίλυση αποριών και παροχή λύσεων αναφορικά με τα προϊόντα της Τράπεζας
•    Συνεργασία και επικοινωνία με όλα τα τμήματα του ομίλου

Προφίλ Υποψηφίων:
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση ΗΥ και ψηφιακές δεξιότητες
•    Πελατοκεντρική αντίληψη και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Παροχές Εταιρείας:
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλισης 
•    Δυνατότητες εξέλιξης στον Όμιλο
•    Δυνατότητα ανάπτυξης οργανωτικών & ηγετικών δεξιοτήτων 
•    Συνεχής εκπαίδευση στο πιο δυναμικό κομμάτι του Τραπεζικού Ομίλου
•    Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και συνεχής εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.