Δημοσιεύθηκε 4 weeks ago

Procurement Supervisor (Ηράκλειο Κρήτης)

ΤοποθεσίαΗράκλειο, Ηρακλείου, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-30

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Procurement Supervisor (Ηράκλειο Κρήτης)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης βιομηχανικής μονάδας στο Ηράκλειο Κρήτης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Procurement Supervisor (Ηράκλειο Κρήτης)
Περιγραφή Θέσης


•    Εποπτεία ζήτησης και διαχείρισης παραγγελιών
•    Οργάνωση και προγραμματισμός παραγγελιών 
•    Διενέργεια έρευνας αγοράς (διαχείριση και αξιολόγηση προσφορών)
•    Εποπτεία εκκρεμοτήτων και παρακολούθηση εκτέλεσης παραγγελιών
Προφίλ Υποψηφίου

•    Απόφοιτος Μηχανικός ΑΕΙ/TEI 
•    Ανάλογη 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
•    Επιθυμητή εμπειρία σε διαχείριση αποθήκης
•    Επιθυμητή γνώση ηλεκτρομηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση MS Office
•    Γνώση συστημάτων ERP  
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και δυνατότητα μετακινήσεων
•    Υπευθυνότητα - Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Οργανωτικές ικανότητες  - Ευσυνειδησία

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 

Πρόσφατες αναζητήσεις