Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Ιατρικός Επισκέπτης (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-27

ΚλάδοςSales and Retail
Ιατρικός Επισκέπτης (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Ιατρικός Επισκέπτης
 (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Περιγραφή Θέσης

•    Διαχείριση και διατήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου
•    Επικοινωνία και δημιουργία άριστων σχέσεων με τους πελάτες
•    Επισκέψεις στο χώρο του πελάτη με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας 

Προφίλ Υποψηφίου

•    Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ
•    Προϋπηρεσία ενός (1) έτους, ιδανικά σε αντίστοιχη θέση 
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση MS Office
•    Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
•    Διαπραγματευτικές ικανότητες 

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο
•    Bonus επίτευξης στόχων
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις