Δημοσιεύθηκε 1 day ago

Μηχανικός Πωλήσεων

ΤοποθεσίαΟινόφυτα, Βοιωτίας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-18

ΚλάδοςSales and Retail
Μηχανικός Πωλήσεων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής κατασκευαστικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Μηχανικός Πωλήσεων
Περιγραφή Θέσης
•    Ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρείας μέσω διατήρησης του υφιστάμενου πελατολογίου, καθώς και νέων συνεργασιών
•    Υπεύθυνος/η για όλο το Sales lifecycle, με προώθηση των καινοτόμων υλικών, συστημάτων και λύσεων στο εμπορικό δίκτυο της εταιρείας, καθώς και υψηλού επιπέδου παροχή τεχνικής υποστήριξης πάνω στα υλικά και τις τεχνολογίες που εισάγει η εταιρεία στην Ελληνική αγορά
•    Σύνταξη οικονομικών προσφορών και συνεχές follow-up επί αυτών
•    Business development σε αρχιτεκτονικά και μελετητικά γραφεία με στόχο την ενημέρωση και προώθηση των προδιαγραφών των υλικών της εταιρείας στα κατασκευαστικά έργα
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Μηχανικών, Πολιτικών Δομικών Έργων ή άλλου συναφούς αντικειμένου
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο χώρο των πωλήσεων δομικών υλικών/κονιαμάτων/θερμομονώσεων 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office
•    Η γνώση χρήσης AutoCAD θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
•    Ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης παρουσιάσεων
•    Ισχυρή αντίληψη πρακτικών προώθησης προϊόντων στην αγορά και στα δίκτυα πελατών
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
•    Ισχυρό κίνητρο για επαγγελματική εξέλιξη στο εταιρικό περιβάλλον
•    Δυναμική προσωπικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Μηνιαίο bonus επίτευξης στόχων 
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό
•    Πρόγραμμα Υγείας και Ιδιωτικής ασφάλισης
•    Εργασία σε ένα δυναμικό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.