Δημοσιεύθηκε 1 day ago

Υπάλληλοι Τηλεφωνικού κέντρου (Βόρεια Προάστια)

ΤοποθεσίαΜεταμόρφωση, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-27

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Υπάλληλοι Τηλεφωνικού κέντρου (Βόρεια Προάστια)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εμπορικής εταιρείας τεχνολογικών προϊόντων και αναλωσίμων, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Υπάλληλοι Τηλεφωνικού κέντρου
(Βόρεια Προάστια)
Περιγραφή Θέσεων 
Υπάλληλος διαχείρισης εισερχόμενων κλήσεων 
•    Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων από ιδιώτες για είδη τεχνολογίας (υπολογιστές, κινητά, τηλεοράσεις, κτλ)
•    Καταχώρηση παραγγελιών
•    Εξυπηρέτηση πελατών με πληροφορίες για τα προϊόντα
•    Διοχέτευση κλήσεων σε άλλα τμήματα 
•    Διαχείριση αλληλογραφίας 
Υπάλληλος διαχείρισης εξερχόμενων κλήσεων 
•    Εκτέλεση εξερχομένων κλήσεων σε εταιρικούς πελάτες  οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε αγορά προϊόντων, με σκοπό την διερεύνηση ικανοποίησης του πελάτη
•    Συντήρηση και διασταύρωση των στοιχείων της καρτέλας του πελάτη 
•    Αποστολή emails με Β2Β προσφορές
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Καλή γνώση Αγγλικών
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
•    Ευγένεια και πελατοκεντική αντίληψη
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.