Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Maitre A la Carte (Ελούντα)

ΤοποθεσίαΆγιος Νικόλαος, Λασιθίου, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-07-29

ΚλάδοςLeisure and Tourism
Maitre A la Carte (Ελούντα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης 5* Ξενοδοχειακής μονάδας στην Ελούντα, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Maitre A la Carte (Ελούντα)
Περιγραφή Θέσης

•    Επίβλεψη της τήρησης των διαδικασιών για την ομαλή λειτουργία του εστιατορίου
•    Σχεδιασμός, προγραμματισμός, οργάνωση και σωστός καταμερισμός των εργασιών του τμήματος 
•    Εκπαίδευση, οργάνωση και συντονισμός της ομάδας
•    Ανάληψη καθηκόντων Duty Manager
•    Συντονισμός σε όλες τις διαδικασίες παραγγελίας, παραλαβής, αποθήκευσης και παράθεση τροφίμων και ποτών
•    Διασφάλιση εφαρμογής των οδηγιών του συστήματος υγιεινής και διασφάλισης ποιότητας τροφίμων ISO/HACCP
•    Διασφάλιση σωστών επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ του προσωπικού
•    Επίτευξη στόχου πωλήσεων 
•    Σωστή διαχείριση παραπόνων πελάτη  

Προφίλ Υποψηφίου

•    Απόφοιτος Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων  
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό ομάδων
•    Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας
•    Υπευθυνότητα - Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•    Επαγγελματική Συμπεριφορά και άρτια Εμφάνιση
•    Οργανωτικές ικανότητες  - Ευσυνειδησία
•    Βασικές Γνώσεις Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων HACCP/ISO.

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
     Διαμονή και διατροφή

Πρόσφατες αναζητήσεις