Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Τεχνολόγος Τροφίμων/Υπεύθυνος Πωλήσεων

ΤοποθεσίαAthens, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-07-07

ΚλάδοςQuality
Τεχνολόγος Τροφίμων/Υπεύθυνος Πωλήσεων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας  εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των Χημικών Προϊόντων αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση τηv παρακάτω θέση: 
Tεχνολόγος Τροφίμων/Υπεύθυνος Πωλήσεων
Βασικές αρμοδιότητες:
•    Διαχείριση και ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου
•    Διεύρυνση πελατολογίου
•    Τεχνική υποστήριξη πελατών
•    Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού
Πρoφίλ υποψηφίου:
•    Απαραίτητο πτυχίο Χημικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων
•    Άριστη χρήση αγγλικών στον γραπτό και προφορικό λόγο
•    Άριστη χρήση MS Office
•    Δυνατότητα ταξιδιών
•    Δίπλωμα οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου
•    Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
•    Γνώση του χώρου της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
•    Επιθυμητή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων
Παροχές Εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις