Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Product Specialist με έδρα την Αθήνα (Dry Category)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-06

ΚλάδοςBuilding and Construction
Product Specialist με έδρα την Αθήνα (Dry Category)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρίας οικοδομικών υλικών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Product Specialist με έδρα την Αθήνα (Dry Category)
Περιγραφή Θέσης
•    Έχει την ευθύνη διαχείρισης της κατηγορίας προϊόντων Ξηράς Δόμησης Knauf με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας σε Ελλάδα και Κύπρο
•    Συμμετέχει στην ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής marketing που αφορά την κατηγορία του
•    Σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες marketing για την προώθηση των προϊόντων ευθύνης του
•    Συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής σε στενή συνεργασία με το τμήμα αγορών και παρακολουθεί τη διαχείριση των αποθεμάτων
•    Παρέχει συνεχή εκπαίδευση για τα προϊόντα ευθύνης του στο τμήμα πωλήσεων
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΑΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης
•    Απαραίτητη προυπηρεσία τριών (3) ετών σε αντίστοιχη στην εμπορική διαχείριση δομικών προϊόντων ή/και product management σε πολυεθνική εταιρεία
•    Εξοικείωση σε ψηφιακές πλατφόρμες ERP (SAP), CRM, BI
•    Απαραίτητη η καλή χρήση MS PowerPoint & Excel
•    Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
•    Άριστος γραπτός και προφορικός λόγος στα Ελληνικά και Αγγλικά
•    Μεταπτυχιακές σπουδές στο marketing ή στο product management θα συνεκτιμηθούν
•    Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευσης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Πρόσφατες αναζητήσεις