Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Junior Buyer (Ασπρόπυργος)

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-02-23

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Junior Buyer (Ασπρόπυργος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 Junior Buyer
(Ασπρόπυργος)

Περιγραφή Θέσης
•    Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
•    Διαπραγμάτευση τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών
•    Διασφάλιση έγκαιρης παράδοσης των προϊόντων
•    Παρακολούθηση των αποθεμάτων και προγραμματισμός των αγορών εντός του προϋπολογισμού
•    Συμμετοχή στην διαπραγμάτευση όρων συμβάσεων με σκοπό την επίτευξη συμφωνιών για την εταιρεία
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος  ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης 
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχο ρόλο
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Επιθυμητή γνώση του προγράμματος ENTERSOFT
•    Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Διαπραγματευτικές ικανότητες
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια
•    Επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις