Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-20

ΚλάδοςFinance and Accounting
Υπεύθυνος Λογιστηρίου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας asset management υπηρεσιών, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Περιγραφή Θέσης
 
 • Καταχώριση και ορθή τήρηση λογιστικών εγγραφών στη γενική και αναλυτική λογιστική, συγκεντρωτικών δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ, αποσβέσεων, ισοζυγίων πληρωμών και ανάλυση λογαριασμών
 • Σύνταξη, υποβολή, παρακολούθηση και συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων και δηλώσεων της εταιρίας σύμφωνα με την ελληνική φορολογική (ΕΓΛΣ, ΚΒΣ κ.λπ.), ασφαλιστική, εργατική και εταιρική νομοθεσία
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και έλεγχος καταστάσεων ταμειακών ροών (cash flow) και προϋπολογισμού (Budgeting)
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών θεμάτων που αφορούν εταιρείες με έδρα την Κύπρο
 • Σύνταξη και διαχείριση της μισθοδοσίας προσωπικού
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων καθώς και λοιπών οικονομικών αναφορών προς τις εποπτικές αρχές
 • Δημιουργία και έκδοση στατιστικών στοιχείων (reporting) και οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Παρακολούθηση φορολογικής νομοθεσίας και διαχείριση φορολογικών θεμάτων
 • Διαχείριση της ομάδας του λογιστηρίου για την επίτευξη των εταιρικών στόχων
 • Υπολογισμός και υποβολή παρακρατούμενων φόρων
 • Καταχωρήσεις και έλεγχος κινήσεων τραπεζών
 • Έλεγχος ταμείων


Προφίλ Υποψηφίου
 
 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ ΤΕΙ οποιασδήποτε οικονομικής κατεύθυνσης (Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής κ.α).
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον τρία (3) έως έτη, απαραίτητη.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (ιδίως Excel).
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.


Παροχές Εταιρίας
 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.