Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Εργάτες/ τριες Παραγωγής (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-13

ΚλάδοςManufacturing and Production
Εργάτες/ τριες Παραγωγής (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά τρία (3) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
 
Εργάτες/ τριες Παραγωγής 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)


Περιγραφή Θέσης
•    Χειρισμός μηχανής παραγωγής 
•    Χειρισμός περονοφόρου ως βοηθός
•    Επιδιόρθωση μηχανής σε περίπτωση βλάβης 
•    Διεκπεραίωση χειρωνακτικών εργασιών 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ (ιδανικά τεχνική κατεύθυνση)
•    Κάτοχοι διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας
•    Δυνατότητα εργασίας σε τρεις (3) βάρδιες 
•    Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα και συνέπεια
•    Ευελιξία και ταχύτητα 
•    Κάτοχοι μεταφορικού μέσου

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ιδιωτική ασφάλιση
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.