Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Junior Project Manager (Ευρωπαικά Προγράμματα)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-27

ΚλάδοςPublic Sector
Junior Project Manager (Ευρωπαικά Προγράμματα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Junior Project Manager (Ευρωπαικά Προγράμματα)

Περιγραφή Θέσης
•   Έλεγχος έργων χρηματοδότησης πριν την τελική έγκρισή τους
•   Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων
•   Έλεγχος προδιαγραφών έργων πληροφορικής

Προφίλ υποψηφίου
•   Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυσης
•   Μεταπτυχιακός τίτλος είναι επιθυμητός (MBA/ project management)
•   Άριστη γνώση και χρήση του MS Office , ιδιαίτερα MS Excel 
•   Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•   Όρεξη για δουλειά
•   Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων με έμφαση στη λεπτομέρεια
•   Ικανότητα διαχείρισης διαφορετικών εργασιών ταυτόχρονα και αξιολόγηση της προτεραιότητας και της βαρύτητας
•   Εχεμύθεια

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.