Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης – Personal Assistant

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-08

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης – Personal Assistant


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη εταιρία ταχυμεταφορών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης – Personal Assistant
Περιγραφή Θέσης

•    Παροχή υποστήριξης στον Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης/ CEO
•    Προετοιμασία υλικού παρουσιάσεων
•    Διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων
•    Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
•    Συντονισμός επαγγελματικών ταξιδιών
•    Διαχείριση ημερήσιου προγράμματος και συναντήσεων
•    Οργάνωση γραφείου και υποστήριξη σε όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του γραφείου
Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Απαραίτητα τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε ρόλο γραμματειακής υποστήριξης εκ των οποίων το  ένα (1) έτος σε υποστήριξη Διευθυντικού Στελέχους
•    Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office, E-Calendar, συστήματα Cloud 
•    Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
•    Σταθερή απόδοση και προσαρμογή σε συνθήκες πίεσης
•    Προσαρμοστικότητα και εχεμύθεια
•    Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•    Δυνατότητες εξέλιξης σε τραπεζικό οργανισμό
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.