Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Sales Trainer (Real Estate)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-15

ΚλάδοςSales and Retail
Sales Trainer (Real Estate)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στο κλάδο του Real Estate, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Sales Trainer (Real Estate)
Περιγραφή Θέσης
•    Σχεδιασμός και συντονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν
•    Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας Πωλήσεων βάσει των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων (KPI’s)
•    Συντονισμός της ατομικής και ομαδικής απόδοσης παρέχοντας feedback και προτάσεις βελτιστοποίησης
•    Βελτίωση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, τόσο σε έντυπη, όσο και σε digital μορφή
•    Ανάλυση της αγοράς και γνώση των τελευταίων τάσεων στο Industry 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ ΑΕΙ  
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε αντίστοιχη θέση εκπαιδευτή/τριας ομάδας Πωλήσεων στους κλάδους Real Estate ή Ασφαλίσεων  
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
•    Ευελιξία για ταξίδια
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.