Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Πωλητής/τρια Β2Β Χρωμάτων

ΤοποθεσίαΑθήνα, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-29

ΚλάδοςSales and Retail
Πωλητής/τρια Β2Β Χρωμάτων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας παραγωγής και εμπορίας Χρωμάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πωλητής/τρια Β2Β Χρωμάτων

Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξή του 
•    Εφαρμογή του εμπορικού πλάνου της εταιρείας και προτάσεις για επίτευξη των στόχων πωλήσεων
•    Ανάπτυξη νέων συνεργασιών με τοποθέτηση των προϊόντων σε σημεία λιανικής
•    Παρακολούθηση και διαχείριση στα σημεία πώλησης των αποθεμάτων και προτάσεις για νέες τοποθετήσεις 
•    Συνεχής παρακολούθηση των τελευταίων τάσεων της αγοράς και παρακολούθηση του ανταγωνισμού 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε πωλήσεις στον τομέα των χρωμάτων ή δομικών υλικών και ειδικότερα σε  καταστήματα λιανικής πώλησης
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες και πολύ καλά negotiation skills
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχου
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης, κινητό
•    Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.