Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Υπεύθυνος/η Υποστήριξης και Ανάπτυξης (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-14

ΚλάδοςProperty
Υπεύθυνος/η Υποστήριξης και Ανάπτυξης (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα του Real Estate, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Υπεύθυνος/η Υποστήριξης και Ανάπτυξης 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Υποστήριξη, έλεγχος και καθοδήγηση όλου του δικτύου συνεργατών 
•    Παρουσίαση και ανάπτυξη του brand της εταιρείας 
•    Αναζήτηση νέων συνεργατών
•    Δημιουργία ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης 
•    Συνεχής επικοινωνία και αναφορά στην διοίκηση 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Δύο (2) – τρία (3) έτη προϋπηρεσία ιδανικά σε αντίστοιχη θέση 
•    Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ (ιδανικά Μηχανικών ή Οικονομικής κατεύθυνσης)
•    Αρίστη γνώση των εφαρμογών MS Office 
•    Άριστη γνώση Αγγλικών 
•    Ικανότητες διαπραγμάτευσης και αντιμετώπισης προβλημάτων
•    Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
•    Ευελιξία για ταξίδια 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.