Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Area Merchandising Manager

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-02-02

ΚλάδοςHealthcare and Pharmaceutical
Area Merchandising Manager


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη, της αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:  
Area Detailer Manager 
Περιγραφή Θέσης


•    Συντονισμός της ομάδας και παρακολούθηση των εβδομαδιαίων και τριμηνιαίων στόχων 
•    Καθημερινή επικοινωνία για την επίλυση προβλημάτων και εβδομαδιαίο follow up με τους detailers σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη
•    Παρακολούθηση επάρκειας διαφημιστικού υλικού και αποστολή σε detailers / επιστροφές υλικού στην αποθήκη
•    Δημιουργία του διαγωνισμού detailing και παρακολούθηση πωλήσεων (distribution drive)
•    Συνεχής επικοινωνία με την πολυεθνική εταιρεία ανάθεσης του project, σχετικά με την ομαλή λειτουργία της ομάδας και την επίτευξη των στόχων
•    Παρουσίαση αποτελεσμάτων στον πελάτη σε τριμηνιαία βάση
Προφίλ υποψηφίου

•    Πτυχίο Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση Διοίκησης Επιχειρήσεων
•    Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων ή ως ιατρικός επισκέπτης 
•    Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης
•    Ευχάριστος και δυναμικός χαρακτήρας, με προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων
•    Οργανωτικές ικανότητες και προσωπική ευελιξία 
•    Εξοικείωση με την χρήση Η/Υ και την τεχνολογία
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•    Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους) 
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό τηλέφωνο και tablet
•    Πλήρης εκπαίδευση και υποστήριξη στο αντικείμενο εργασίας
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.