Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Administrative Assistant

ΤοποθεσίαΜαρούσι, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-17

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Administrative Assistant


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

 Administrative Assistant

Περιγραφή Θέσης
•   Συντονισμός και προγραμματισμός συναντήσεων
•   Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
•   Διατήρηση εσωτερικών βάσεων δεδομένων και συστημάτων αρχειοθέτησης  
•   Διατήρηση αρχείων σχετικά με τους υπαλλήλους (φυσικά και ψηφιακά) 
•   Προετοιμασία, παραλαβή και παράδοση αλληλογραφίας
•   Προετοιμασία τακτικών εκθέσεων και παρουσιάσεων
•   Διεκπεραίωση παραγγελιών, υλικών, γραφικής ύλης κτλ. . 
•   Οργάνωση εταιρικών ταξιδιών 
•   Οργάνωση, αποθήκευση και εκτύπωση εταιρικών εγγράφων

Προφίλ υποψηφίου
•   Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•   Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση
•   Άριστη γνώση και χρήση του MS Office 
•   Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•   Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορική και γραπτή επικοινωνία) 
•   Άριστες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.