Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Junior Banking Agents (Πλήρης Απασχόληση)

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-13

ΚλάδοςBanking and Insurance
Junior Banking Agents (Πλήρης Απασχόληση)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου Τραπεζικού Οργανισμού , αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Junior Banking Agents
(Πλήρης Απασχόληση)

Περιγραφή Θέσεων:
•    Διεκπεραίωση τραπεζικών & χρηματιστηριακών συναλλαγών 
•    Εξυπηρέτηση πελατών 
•    Ακύρωση καρτικών προϊόντων λόγω απώλειας ή κλοπής 
•    Διαχείριση και καταχώρηση αιτημάτων πελατών για το σύνολο των προϊόντων της τράπεζας
•    Επίλυση αποριών και παροχή λύσεων αναφορικά με τα προϊόντα της Τράπεζας
•    Καταχώρηση πληροφοριών στο σύστημα της εταιρείας


Προφίλ Υποψηφίων:
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ
•    Προϋπηρεσία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών θα εκτιμηθεί 
•    Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση ΗΥ και ψηφιακές δεξιότητες
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές Εταιρείας:
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλισης 
•    Δυνατότητες εξέλιξης στον Όμιλο
•    Δυνατότητα ανάπτυξης οργανωτικών & ηγετικών δεξιοτήτων 
•    Συνεχής εκπαίδευση στο πιο δυναμικό κομμάτι του Τραπεζικού Ομίλου
•    Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και συνεχής εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.