Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Υπάλληλοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης- Τραπεζικός Κλάδος (9 μήνες σύμβαση)

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-06

ΚλάδοςFinance and Accounting
Υπάλληλοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης- Τραπεζικός Κλάδος (9 μήνες σύμβαση)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου τραπεζικού οργανισμού, αναζητά τέσσερα (4) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Υπάλληλοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης- Τραπεζικός Κλάδος
 (9 μήνες σύμβαση)

Περιγραφή Θέσης
•    Αναλύουν και αξιολογούν τις ύποπτες υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί από τον προϊστάμενο στο  πλαίσιο της παρακολούθησης πελατών και συναλλαγών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
•    Επικοινωνούν με άλλες μονάδες της τράπεζας, για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό προφίλ και τη συναλλακτική δραστηριότητα των υπό εξέταση πελατών
•    Προετοιμάζουν σχέδια αναφορών σχετικά με ύποπτες συναλλαγές πελατών, τα οποία προωθούν στον προϊστάμενο
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο  ΤΕΙ / ΑΕΙ Λογιστικής/Χρηματοοικονομικών/Διοίκησης Επιχειρήσεων
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τραπεζικό κλάδο επιθυμητή
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ικανότητα σύνταξης σύντομων και συνοπτικών εκθέσεων
•    Άριστη ικανότητα οργάνωσης και τήρηση προθεσμιών
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις