Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Αποθηκάριος

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-09

ΚλάδοςManufacturing and Production
Αποθηκάριος


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Αποθηκάριος
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Παραλαβή και αποθήκευση των εμπορευμάτων
•    Προετοιμασία, συλλογή και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών
•    Διεκπεραίωση υποστηρικτικών εργασιών εντός της αποθήκης
•    Εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι Λυκείου 
•    Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε οργανωμένη αποθήκη
•    Οργάνωση και υπευθυνότητα

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο κλίμα εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις