Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Πωλητής/τρια B2C (Βόρεια Προάστια, Αττική)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-28

ΚλάδοςSales and Retail
Πωλητής/τρια B2C (Βόρεια Προάστια, Αττική)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πωλητής/τρια B2C (Βόρεια Προάστια, Αττική)
Περιγραφή Θέσης
•    Ενημέρωση των υφιστάμενων και δυνητικών πελατών της εταιρείας τόσο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, όσο και μέσω επισκέψεών τους στο κατάστημα της εταιρείας
•    Διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου της εταιρείας και ανάπτυξη νέων συνεργασιών με παράλληλη διατήρηση σταθερών σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης
•    Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών και αποτελεσματική διαχείριση αιτημάτων τους 
•    Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών βάσει των εκάστοτε εταιρικών στόχων και συμμετοχή σε όλο το sales lifecycle
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/AΤΕΙ/ ΑΕΙ  
•    Προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέσεις πωλήσεων καταστήματος (B2C), ή D2D. ή Β2Β
•    Καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα και πελατοκεντρική αντίληψη 
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
•    Ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών στην αγορά
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Μηνιαίο bonus επίτευξης ποσοτικών στόχων
•    Σταθερό ωράριο εργασίας
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.