Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Πωλητής Β2Β – Merchandizer

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-06

ΚλάδοςSales and Retail
Πωλητής Β2Β – Merchandizer


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στο χώρο των παιχνιδιών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής Β2Β – Merchandizer
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου και ανάπτυξη νέου  
•    Merchandizing των προϊόντων της εταιρίας (ράφια, τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού κα)
•    Διαπραγμάτευση προσφορών και διαχείριση συμφωνιών
•    Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων συνεργασιών
•    Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
•    Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σε tablet μετά από κάθε επίσκεψη σχετικά με την εικόνα των προϊόντων μέσω στο κατάστημα
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ΑΕΙ  
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών στο χώρο των πωλήσεων
•    Δυνατότητα ταξιδιών
•    Δίπλωμα οδήγησης
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Ευχάριστος και δυναμικός χαρακτήρας
•    Επικοινωνιακός, με διαπραγματευτικές δεξιότητες
•    Οργανωτικός, συνεπής με επαγγελματισμό
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, Tablet
•    Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.