Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Merchandiser

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-18

ΚλάδοςSales and Retail
Merchandiser


 Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Merchandiser 
Περιγραφή Θέσης


•    Εφαρμογή των κανόνων του merchandizing, με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων
•    Σωστή προβολή των προϊόντων στα ράφια και στα σημεία πώλησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Customer Marketing
•    Διαπραγμάτευση για τον κατάλληλο χώρο τοποθέτησης των προϊόντων και του διαφημιστικού υλικού
•    Πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας των προϊόντων της εταιρείας, σε συνεννόηση με τον/την υπάλληλο του καταστήματος
•    Καταγραφή των τιμών πώλησης των προϊόντων της εταιρείας και παρακολούθηση του ανταγωνισμού
Προφίλ Υποψηφίου

•    Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ    
•    Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχο ρόλο
•    Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
•    Ομαδικό πνεύμα και υπευθυνότητα 
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Αυτοκίνητο, κινητό και tablet
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.