Δημοσιεύθηκε 1 day ago

Υπεύθυνος/η Αποθήκης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

ΤοποθεσίαΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ηρακλείου, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-10-03

ΚλάδοςWarehousing
Υπεύθυνος/η Αποθήκης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/η Αποθήκης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

Περιγραφή Θέσης
•    Φυσική απογραφή της αποθήκης και συμφωνία φυσικής αποθήκης και συστήματος
•    Άμεση επικοινωνία και συνεργασία με 3PL εταιρείες, προμηθευτές πρώτων υλών και εταιρείες ανασυσκευασίας 
•    Αναζήτηση προσφορών από προμηθευτές και ποιοτικός έλεγχος τελικού παραγόμενου προϊόντος
•    Καθορισμός διάταξης και διασφάλισης αποτελεσματικής χρήσης του χώρου 
•    Εκκίνηση και υλοποίηση βέλτιστων πολιτικών και διαδικασιών λειτουργίας 
•    Συχνές μετακινήσεις από/προς αποθηκευτικούς χώρους  
 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένες αποθήκες
•    Καλή γνώση Η/Υ (ΜS Office) και εξοικείωση με προγράμματα ERP
•    Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•    Ανάληψη πρωτοβουλίας και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•    Επίλυση προβλημάτων και ικανότητα έγκαιρου προγραμματισμού
•    Ικανότητα προσαρμογής και επιχειρηματική αντίληψη 
•    Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και έργων
•    Υπευθυνότητα και Συνέπεια
 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. 
Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.