Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Desktop Support Engineers

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-07

ΚλάδοςEngineering and Technical
Desktop Support Engineers


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της που ηγείται στο χώρο των υπηρεσιών Πληροφορικής, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Desktop Support Engineers 
(Πλήρης Απασχόληση)

Περιγραφή Θέσης:
Οι κάτοχοι των θέσεων θα έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

• Εγκατάσταση σταθμών εργασίας με υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές
• Αναβάθμιση σταθμών εργασίας με υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές
• Έλεγχος εξοπλισμού υπολογιστών (σκληροί δίσκοι, ποντίκια, πληκτρολόγια κ.λπ.), 
ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά τους
• Εγκατάσταση και διαμόρφωση κατάλληλου λογισμικού και λειτουργιών σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές
• Οργάνωση και προγραμματισμός αναβαθμίσεων και συντήρησης  
• Υποστήριξη χρηστών στη διαδικασία αναβάθμισης, back up, έλεγχος συμβατότητας

Προφίλ Υποψηφίων:
• Κάτοχοι πτυχίου ( ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ) κατεύθυνσης Επισκευής Μηχανών Γραφείου, ΗΥ, Εκτυπωτών ή συναφούς κλάδου
• Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Καλή γνώση διάγνωσης και επίλυσης βλαβών καθώς και συναρμολόγησης και 
Αποσυναρμολόγησης
• Γνώση Windows, Office 365 & Δικτύων
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ / Internet (MS Office) 
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
• Οργανωτικές ικανότητες
• Πελατοκεντρική προσέγγιση 
Παροχές Εταιρείας:
•  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•  Ευχάριστο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
•  Συνεχής εκπαίδευση
•  Πρωινό & σταθερό ωράριο

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.