Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Εργατοτεχνίτες

ΤοποθεσίαΑσπρόπυργος, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-02-23

ΚλάδοςManufacturing and Production
Εργατοτεχνίτες


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στο χώρο των περιβαλλοντικών μελετών , αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
                                                                     Εργατοτεχνίτες
                                                                    (Ασπρόπυργος)

Περιγραφή Θέσεων
•    Φόρτωση και εκφόρτωση εργαλείων με τη χρήση παλετοφόρου 
•    Εκτέλεση εργασιών πεδίου με τις υποδείξεις του Project Manager 
•    Χειρισμός μηχανημάτων(κρουστικό δράπανο&κομπρεσερ) για τις εργασίες πεδίου 
•    Τήρηση κανόνων ασφαλείας σε εργοταξιακό και βιομηχανικό περιβάλλον
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
•    Δυνατότητα πραγματοποίησης ολιγοήμερων ταξιδιών (σπάνια)
•    Εργατικότητα και συνέπεια
•    Επαγγελματισμός και ομαδικότητα 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Πρωινό ωράριο εργασίας 
•    Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις