Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Αποθηκάριος (Άγιος Στέφανος)

ΤοποθεσίαΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-02-16

ΚλάδοςWarehousing
Αποθηκάριος (Άγιος Στέφανος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης : 
Αποθηκάριος (Άγιος Στέφανος)

Περιγραφή Θέσης

•    Οργάνωση και προετοιμασία των παραγγελιών 
•    Διαχείριση παραλαβών 
•    Τακτοποίηση των προϊόντων στην αποθήκη 
•    Διεκπεραίωση υποστηρικτικών εργασιών αποθήκης 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος / η  Λυκείου 
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία  σε αντίστοιχη θέση 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Υπευθυνότητα
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
Παροχές Εταιρείας
•    Εταιρικό πούλμαν
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις