Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Υπεύθυνος Προμηθειών

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-11

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Υπεύθυνος Προμηθειών


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας asset management υπηρεσιών, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση:
    
Υπεύθυνος Προμηθειών
Περιγραφή Θέσης
•    Δημιουργία, οργάνωση, εφαρμογή και παρακολούθηση των διαδικασιών, πολιτικών και συστημάτων του τμήματος προμηθειών.  
•    Ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας και συντονισμού με τα άλλα τμήματα της εταιρείας με σκοπό την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα τους και τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών.
•    Άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων αγοράς σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις πολιτικές της εταιρίας.
•    Έρευνα αγοράς, αξιολόγηση και σύγκριση προσφορών των προμηθευτών 
•    Διεκπεραίωση και παρακολούθηση των παραγγελιών. 
•    Συμμετοχή στη διαδικασία σύνταξης/σύναψης συμβάσεων
•    Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τμήματος προμηθειών βάση των προκαθορισμένων στόχων και προεπιλεγμένων δεικτών στον Διευθυντή Προμηθειών
•    Παρακολούθηση και αξιολόγηση των προμηθευτών με σκοπό τη δημιουργία ισχυρών και μακροχρόνιων συνεργασιών.
•    Σχεδιασμός και δημιουργία βάσης δεδομένων προμηθευτών με στόχο την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αγορών.
•    Διεκπεραίωση αιτημάτων και διευθέτηση θεμάτων που ζητούνται από τη Διοίκηση της εταιρείας.
•    Συμβολή στις προβλέψεις της απαραίτητης ποσότητας εμπορευμάτων, στην προσαρμογή των εκτιμήσεων και στον προϋπολογισμό του κόστους.
Απαραίτητα Προσόντα
•    Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής με κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
•    Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στο αντικείμενο των προμηθειών 
•    Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)  
•    Απαραίτητη γνώση ERP & άριστη γνώση Η/Υ
•    Αυξημένες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•    Ικανότητα σύνταξης κι ελέγχου συμβάσεων
Παροχές Εταιρείας
•    Ευχάριστο και συνεργατικό περιβάλλον εργασίας
•    Δυνατότητες εξέλιξης