Δημοσιεύθηκε 1 year ago

Πωλητής/τρια HO.RE.CA

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-03

ΚλάδοςSales and Retail
Πωλητής/τρια HO.RE.CA


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στον κατασκευαστικό τομέα, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 Πωλητής/τρια HO.RE.CA
Περιγραφή Θέσης
•    Πώληση προϊόντων και λύσεων στο υφιστάμενο πελατολόγιο και διεύρυνση συνεργασιών
•    Επικοινωνία εταιρικών προτάσεων που αφορούν στην εσωτερική διαρρύθμιση των υφιστάμενων, καθώς και υποψήφιων πελατών
•    Ανάλυση της αγοράς και γνώση των τελευταίων τάσεων στο Industry 
•    Ανάπτυξη σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με το πελατολόγιο της εταιρείας τηρώντας όλο το sales lifecycle 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ ΑΕΙ  
•    Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε B2B πωλήσεις σε HO.RE.CA και ειδικότερα στο χώρο των ξενοδοχείων
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Πολύ καλή διαπραγματευτική ικανότητα και πελατοκεντρική αντίληψη 
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
•    Ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών στην αγορά
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις