Δημοσιεύθηκε 6 months ago

Πωλητής/τρια B2B (Βιομηχανικός Τομέας Χρωμάτων)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-17

ΚλάδοςSales and Retail
Πωλητής/τρια B2B (Βιομηχανικός Τομέας Χρωμάτων)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στο τομέα της παραγωγής και εμπορίας χρωμάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πωλητής/τρια Β2Β 
(Βιομηχανικός Τομέας Χρωμάτων)

Περιγραφή Θέσης
•    Διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου και ανάπτυξη νέων συνεργασιών
•    Πώληση των προϊόντων της εταιρείας και γνώση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
•    Ανάλυση της αγοράς και γνώση των τελευταίων τάσεων γύρω από το industry 
•    Ανάπτυξη σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με το πελατολόγιο της εταιρείας
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ ΑΕΙ  
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε εμπορία χρωμάτων
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα και πελατοκεντρική αντίληψη 
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο & έξοδα κίνησης
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις